[javascript] 二維陣列的排序

陣列格式
var a = [ 
  {name:'hdj', filename:20140930174726.jpg}, 
  {name:'yim', filename:1_title.jpg}, 
  {name:'hdq', filename:20150930174726.jpg},
  {name:'rrr', filename:3_title.jpg}, 
  {name:'ddd', filename:2_title.jpg},
]; 
希望根據 filename 來進行排序,可以使用底下的 function

function listSortBy(arr, field, order){

    var refer = [], newrefer = [], comp_arr =[], result=[];

    var order = order=='asc'?'asc':'desc', index;

    for(i=0; i<arr.length; i++){

        // 1_title.jpg 20140930174726.jpg

        var delExt = arr[i][field].split(".");

        // 1_title 20140930174726

        var name   = delExt[0].split("_");

        if (typeof(name[1]) == 'undefined') {

            refer[delExt[0]] = i;

            comp_arr[i]      = delExt[0];

        } else {

            refer[name[0]] = i;

            comp_arr[i]    = name[0];

        }

    }

 

    if(order=='desc') {

        comp_arr.sort(function(a,b){return b-a});

    } else {

        comp_arr.sort(function(a,b){return a-b});

    }

 

    for(i=0; i<comp_arr.length; i++){

        for (var key in refer) {

            if (key == comp_arr[i]) {

                newrefer[i] = refer[key];

            }

        }

    }

 

    for(i=0;i<newrefer.length;i++){

        index = newrefer[i];

        result[i] = arr[index];

    }

    return result;

}

 

呼叫方式為

a = listSortBy(a, 'filename', 'desc');

得到的結果為
var a = [ 
  {name:'hdq', filename:20150930174726.jpg},
  {name:'hdj', filename:20140930174726.jpg}, 
  {name:'yim', filename:1_title.jpg}, 
  {name:'ddd', filename:2_title.jpg},
  {name:'rrr', filename:3_title.jpg}, 
]; 
此 function 只適用於數字大小的排序,若要排序字母請修正此行
if(order=='desc') {
  comp_arr.sort(function(a,b){return b-a});
} else {
  comp_arr.sort(function(a,b){return a-b});
}
改成用
comp_arr.sort(); 
if(order=='desc') comp_arr.reverse(); 
PS.字母的排序並沒驗證

留言

這個網誌中的熱門文章

[MAC] MacBook Air 2012 手動換硬碟

[PHP] 將陣列中重複的值刪除最好方法 array_flip (移除陣列中重複的值)

[PHP] 二維陣列的排序